Database 5112

Show names starting with the letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Show lastnames starting with

First name Surname Details Parents
Paul Dieterich * ~ + 1632 Heustreu -
Diethrich * 1573 Hammelburg ~ + Diethrich - Mueller
Barbara Diethrich * 1586 Hammelburg ~ + Diethrich - Schenck
Christine Diethrich * 1581 Hammelburg ~ + Diethrich - Schenck
Hans Diethrich * ~ + 1608 -
Johannes Diethrich * 1571 Hammelburg ~ + Diethrich - Mueller
Lenhart Diethrich * 1580 Hammelburg ~ + Diethrich - Schenck
Lucas Diethrich * 1576 Hammelburg ~ + Diethrich - Schenck
Magdalena Diethrich * 1584 Hammelburg ~ + Diethrich - Schenck
Margaretha Diethrich * 1569 Hammelburg ~ + Diethrich - Mueller
Nikolaus Diethrich * 1578 Hammelburg ~ + Diethrich - Schenck
Wolfgang Diethrich * 1569 Hammelburg ~ + Diethrich - Mueller
Anna Dietterich * ~ + 1637 Heustreu -
Barbara Dietterich * 1601 Heustreu ~ + 1634 Heustreu Dietterich - NN
Hans Dietterich * ~ + -
Hans Dietterich * 1604 Heusreu ~ + -
Johann Peter Dietterich * 1631 Heustreu ~ + 1666 Heustreu Dietterich - Herter
Peter Dietterich * ~ + -
Valentin Dietterich * 1639 Heustreu ~ + Dietterich - Herter
Valentin Dietterich * 1662 Heustreu ~ + Dietterich - Reyer
Anna Distler * 1653 ~ + 1724 Geesdorf Distler - NN
Johann Distler * 1612 ~ + 1686 Geesdorf -
Andreas Doell * ~ + 1605 Retzbach -
Anna Doell * 1607 Retzbach ~ + Doell - Ehalder
Anna Maria Doell * 1708 Retzbach ~ + 1768 Retzbach Doell - Meister
Barbara Doell * 1653 Retzbach ~ + Doell - Koetzner
Barbara Doell * 1601 Retzbach ~ + Doell - Ehalder
Caspar Doell * 1666 Retzbach ~ + Doell - Koetzner
Catharina Doell * 1710 Sulzthal ~ + 1758 Sulzthal Doell - Trabert
Dorothea Doell * 1643 Retzbach ~ + Doell - Koetzner
Dorothea Doell * 1610 Retzbach ~ + Doell - Ehalder
Dorothea Doell * 1612 Retzbach ~ + Doell - Ehalder
Eucharius Doell * 1648 Sulzthal ~ + Doell - Marx
Georg Doell * 1661 Retzbach ~ + 1741 Retzbach Doell - Koetzner
Georg Doell * 1603 Retzbach ~ + Doell - Ehalder
Jeremias Doell * 1581 ~ + 1631 Retzbach Doell - NN
Johann Doell * 1699 Retzbach ~ + Doell - Meister
Johann Doell * 1648 Retzbach ~ + Doell - Koetzner
Johann Doell * 1616 Retzbach ~ + Doell - Ehalder
Johann Doell * 1672 Sulzthal ~ + Doell - Volpert
Johann Georg Doell * 1693 Retzbach ~ + Doell - Meister
Johann Peter Doell * 1710 Retzbach ~ + Doell - Meister
Klara Doell * 1626 Retzbach ~ + Doell - NN
Kunigunde Doell * 1705 Retzbach ~ + 1788 Doell - Meister
Maria Doell * 1659 Retzbach ~ + Doell - Koetzner
Maria Doell * 1670 Retzbach ~ + Doell - Koetzner
Maria Barbara Doell * 1694 Retzbach ~ + Doell - Meister
Maria Catharina Doell * 1703 Retzbach ~ + Doell - Meister
Michael Doell * 1657 Retzbach ~ + Doell - Koetzner
Michael Doell * 1664 Retzbach ~ + Doell - Koetzner
Michael Doell * 1620 Retzbach ~ + 1682 Retzbach Doell - Ostheim
Nikolaus Doell * 1701 Retzbach ~ + Doell - Meister
Nikolaus Doell * 1646 Retzbach ~ + Doell - Koetzner
Susanna Maria Doell * 1609 Retzbach ~ + Doell - Ehalder
Ursula Doell * 1697 Retzbach ~ + Doell - Meister
Ursula Doell * 1599 Retzbach ~ + Doell - Ehalder
Valentin Doell * 1651 Retzbach ~ + Doell - Koetzner
Valentin Doell * 1626 Retzbach ~ + Doell - NN
Veronica Doell * 1614 Retzbach ~ + Doell - Ehalder
Vitus Doell * Euerdorf ~ + 1671 Sulzthal -
Dorsch * ~ + -
Dorsch * ~ + -
Adam Dorsch * 1764 Dettelbach ~ + 1814 Dettelbach Dorsch - Then
Andreas Dorsch * 1798 ~ + 1812 Dorsch - Burger
Andreas Dorsch * 1677 ~ + Dorsch -
Anna Dorothea Dorsch * ~ + Dorsch -
Anna Eva Dorsch * 1790 ~ + Dorsch - Burger
Anna Maria Barbara Dorsch * 1767 ~ + Dorsch - Then
Barbara Dorsch * 1732 ~ + Dorsch - Burckart
Catharina Dorsch * 1807 ~ + 1807 Dorsch - Burger
Christophorus Dorsch * 1643 ~ + 1711 Brueck,Dettelbach Dorsch - NN
Cunigunda Dorsch * 1747 ~ + Dorsch - Burckart
Dorothea Dorsch * 1744 ~ + Dorsch - Burckart
Elisabetha Philumena Dorsch * 1848 Dettelbach ~ + 1910 Dettelbach Dorsch - Schinzel
Eva Elisabeth Dorsch * 1792 ~ + Dorsch - Burger
Eva Elisabeth Dorsch * 1733 ~ + Dorsch - Burckart
Franz Peter Dorsch * 1804 ~ + Dorsch - Burger
Georg Dorsch * 1794 ~ + Dorsch - Burger
Georg Dorsch * 1644 ~ + 1726 Dettelbach Dorsch - NN
Johann Adam Dorsch * 1705 Brueck,Dettelbach ~ + Dorsch -
Johann Adam Dorsch * 1740 ~ + Dorsch - Burckart
Johann Georg Dorsch * 1735 Dettelbach ~ + 1805 Dettelbach Dorsch - Burckart
Johann Georg Dorsch * 1743 ~ + Dorsch - Burckart
Johannes Georg Dorsch * 1770 ~ + Dorsch - Then
Margaretha Dorsch * 1805 ~ + Dorsch - Burger
Maria Agnes Dorsch * 1812 ~ + Dorsch - Burger
Maria Barbara Dorsch * 1801 ~ + 1807 Dorsch - Burger
Maria Barbara Dorsch * 1738 ~ + Dorsch - Burckart
Maria Barbara Dorsch * 1680 ~ + Dorsch -
Maria Margaretha Dorsch * 1741 ~ + Dorsch - Burckart
Martha Dorsch * 1766 ~ + Dorsch - Then
Michael Dorsch * 1808 Dettelbach ~ + 1871 Dettelbach Dorsch - Burger
Michael Dorsch * 1675 ~ + Dorsch -
Nikolaus Dorsch * 1672 Dettelbach ~ + 1725 Dettelbach Dorsch - NN
Sabina Dorsch * 1796 ~ + Dorsch - Burger
Dreutlein * ~ + Dreutlein - NN
Dreutlein * ~ + -
Dreutlein * ~ + Dreutlein - NN
Anna Maria Dreutlein * 1700 ~ + 1770 Schwarzenau Dreutlein - NN
Caspar Duell * 1621 Gelchsheim ~ + 1662 Gelchsheim Duell - Bentz
Christina Duell * 1658 Gelchsheim ~ + 1726 Rodheim Duell - Pfeuffer
Johann Duell * ~ + 1637 Gelchsheim -
Apollonia Duemling * 1649 Kleineibstadt ~ + 1727 Kleineibstadt Duemling -
Georg Duemling * 1603 ~ + 1686 Kleineibstadt -
Anna Duerr * ~ + 1639 Veitshoechheim NN -
Maria Barbara Duerr * 1688 Thuengersheim ~ + -
Margaretha Ebald * 1631 Retzbach ~ + 1711 Retzbach Ebalt - Ruppel
Adam Ebalt * 1624 Retzbach ~ + Ebalt - Ruppel
Andreas Ebalt * 1585 Hassfurt ~ + Ebalt - NN
Anna Ebalt * 1584 Hassfurt ~ + Ebalt - NN
Anna Ebalt * 1627 Retzbach ~ + Ebalt - Ruppel
Anna Ebalt * 1640 Retzbach ~ + Ebalt - Ruppel
Anna Maria Ebalt * 1636 Retzbach ~ + Ebalt - Ruppel
Balthasar Ebalt * 1642 Retzbach ~ + Ebalt - Ruppel
Barbara Ebalt * 1625 Retzbach ~ + Ebalt - Ruppel
Barbara Ebalt * 1633 Retzbach ~ + Ebalt - Ruppel
Elisabeth Ebalt * 1587 Hassfurt ~ + Ebalt - NN
Georg Ebalt * 1645 Retzbach ~ + Ebalt - Ruppel
Jacob Ebalt * 1600 Hassfurt ~ + 1670 Ebalt - NN
Johannes Ebalt * 1623 Retzbach ~ + Ebalt - Ruppel
Johannes Ebalt * 1635 Retzbach ~ + Ebalt - Ruppel
Kunigunde Ebalt * 1592 Hassfurt ~ + Ebalt - NN
Melchior Ebalt * ~ + 1594 Hassfurt -
Nikolaus Ebalt * 1591 Hassfurt ~ + Ebalt - NN
Veronica Ebalt * 1628 Retzbach ~ + Ebalt - Ruppel
Wolff Ebalt * 1588 Hassfurt ~ + Ebalt - NN
Ebert * ~ + -
Anna Ebert * ~ + Ebert - NN
Georg Ebert * ~ + 1675 Ebert - NN
Eck * ~ + Eck - NN
Eck * ~ + Eck - NN
Eck * ~ + Eck - NN
Eck * ~ + -
Magdalena Eckard * ~ + 1644 Thuengersheim -
Maria Barbara Eckart * ~ + -
Anders Edelmann * ~ + -
Magdalena Edelmann * Hausen ~ + 1651 Thuengersheim Edelmann - NN
Anna Ehalder * ~ + 1619 Retzbach -
Barbara Eigenthaler * 1730 Erlabronn ~ + 1783 NNN - NN
Barbara Eisenmann * 1653 Dipbach Eisenmann - NN
Hans Eisenmann * 1588 Heustreu ~ + 1637 Heustreu Eisenmann - Ohn
Johann Eisenmann * 1619 Heustreu ~ + 1683 Heustreu Eisenmann - Stuetzing
Johann Eisenmann * 1619 ~ + 1686 Dipbach -
Johann Eisenmann * 1650 Heustreu ~ + 1712 Heustreu Eisenmann - Greb
Margaretha Eisenmann * 1766 Heustreu ~ + 1841 Heustreu Eisenmann - Wirs(ch)ing
Margaretha Eisenmann * ~ + -
Maria Eisenmann * 1655 Dipbach ~ + 1714 Dipbach Eisenmann - NN
Paul Eisenmann * 1587 ~ + 1624 -
Paulus Eisenmann * 1738 Heustreu ~ + 1772 Heustreu Eisenmann - Diederich
Valentin Eisenmann * 1690 Heustreu ~ + 1741 Heustreu Eisenmann - Heygler
Adam Heinrich Ellrodt * 1680 Muenchaurach ~ + 1703 Muenchaurach Ellrodt - Meiner
Adam Jacob Ellrodt * 1669 Mistelbach ~ + 1738 Muenchaurach Ellrodt - Meiner
Anna Maria Margaretha Ellrodt * ~ + 1852 Ellrodt - NN
Anna Maria Victoria Ellrodt * ~ + 1778 Neundorf Ellrodt - NN
Anna Rosina Ellrodt * 1640 Wunsiedel ~ + Ellrodt - Hoffmann
Barbara Ellrodt * 1748 Weingartsgreuth ~ + Ellrodt - Schwengler
Christoph Heinrich Ellrodt * 1638 Wunsiedel ~ + 1705 Muenchaurach Ellrodt - Pertsch
Dorothea Helena Catharina Ellrodt * 1751 Weingartsgreuth ~ + Ellrodt - Schwengler
Eva Catharina Ellrodt * 1633 Wunsiedel ~ + Ellrodt - Pertsch
Friedrich Christian Ellrodt * 1750 Weingartsgreuth ~ + 1833 Neundorf Ellrodt - Schwengler
Georg Christoph Ellrodt * 1677 Muenchaurach ~ + 1699 Muenchaurach Ellrodt - Meiner
Jakob Ellrodt * 1601 Kulmbach ~ + 1671 Gefrees Ellrodt - NN
Jakob Ellrodt * ~ + -
Joachim Friedrich Ellrodt * 1720 Neundorf ~ + 1784 Neundorf -
Johann David Ellrodt * 1699 Weidenberg ~ + Ellrodt - Heybach
Johann David Ellrodt * ~ + 1778 Neundorf Ellrodt - NN
Johann David Adam Ellrodt * 1721 Neundorf ~ + Ellrodt - Halbbauer
Johann Heinrich Ellrodt * 1671 Mistelbach ~ + 1738 Mengersdorf Ellrodt - Meiner
Leonhard Heinrich Ellrodt * 1773 Neundorf ~ + Ellrodt - NN
Margaretha Ellrodt * 1771 Neundorf ~ + 1781 Neundorf Ellrodt - NN
Margaretha Catharina Ellrodt * 1644 Wunsiedel ~ + Ellrodt - Hoffmann
Margaretha Elisabeth Ellrodt * 1745 Weingartsgreuth ~ + 1747 Weingartsgreuth Ellrodt - Schwengler
Maria Margaretha Ellrodt * 1746 Weingartsgreuth ~ + Ellrodt - Schwengler
Philipp Andreas Ellrodt * 1643 Wunsiedel ~ + 1716 Gefrees Ellrodt - Hoffmann
Rosina Agnes Ellrodt * 1683 Muenchaurach ~ + Ellrodt - Meiner
Wolf Christoph Ellrodt * 1647 Wunsiedel ~ + Ellrodt - Hoffmann
Christina Eltes * ~ + -
Dorothea Engel * ~ + 1632 Markt Bibart -
Anna Sybilla Engling * Mark Biberach ~ + -
Peter Erck * Michelfeld ~ + Eck - NN
Sabina Erck * 1778 ~ + 1814 Laub,Stadtschwarzach Erck - Hufnagel
Catharina Estenfelder * ~ + -
Margaretha Etzel * ~ + -
Margaretha Fasel * ~ + 1736 -
Catharina Faust * ~ + -
Fiebiger * ~ + -
Fiebiger * ~ + Fiebiger - NN
Fiebiger * ~ + Fiebiger - NN
Fiebiger * ~ + Fiebiger - NN
Rosalia Fiebiger * ~ + Fiebiger - NN
Fischer * ~ + -
Fischer * ~ + Fischer - NN
Fischer * ~ + Fischer - NN
Fischer * ~ + -
Fischer * ~ + -
Agnes Fischer * 1726 Elfershausen ~ + Fischer - Geyer
Anna Fischer * 1612 Heustreu ~ + 1675 Heustreu Fischer - Wendel
Anna Fischer * 1728 ~ + Fischer - Hock
Anna Fischer * 1740 ~ + Fischer - Hock
Anna Maria Fischer * 1744 Elfershausen ~ + 1812 Elfershausen Fischer - Hock

Database

Title
Description
Uploaded 2003-06-18 20:40:23.0
Submitter user's avatar Siegfried Scheller aus Eschau
email
Show all persons of this file