Database 5112

Show names starting with the letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Show lastnames starting with

First name Surname Details Parents
Appolonia Fischer * ~ + 1631 Stetten Fischer - NN
Barbara Fischer * 1735 ~ + Fischer - Geyer
Barbara Fischer * 1640 Thuengersheim ~ + 1725 Thuengersheim Fischer - NN
Claus Fischer * 1587 ~ + -
Dorothea Fischer * 1649 Thuengersheim ~ + 1716 Thuengersheim Fischer -
Elisabeth Fischer * 1620 Heustreu ~ + 1696 Heustreu Fischer - Kismann
Elisabeth Fischer * 1620 Heustreu ~ + 1696 Heustreu Fischer - Kismann
Georg Fischer * 1661 Burggrumbach ~ + 1736 Burggrumbach Fischer - NN
Gertraudt Fischer * ~ + 1624 -
Johann Fischer * ~ + 1685 Thuengersheim Fischer - NN
Johann Fischer * 1693 Elfershausen ~ + 1770 Elfershausen Fischer -
Johann Adam Fischer * 1736 ~ + Fischer - Geyer
Johann Georg Fischer * 1687 Elfershausen ~ + 1751 Elfershausen Fischer -
Johann Georg Fischer * 1736 ~ + Fischer - Hock
Johann Sebaldus Fischer * 1599 ~ + 1661 Burggrumbach Fischer - NN
Johannes Fischer * 1729 ~ + Fischer - Geyer
Johannes Fischer * 1730 ~ + Fischer - Geyer
Katharina Fischer * 1732 ~ + Fischer - Geyer
Laurentius Fischer * 1587 ~ + 1635 Heustreu -
Laurentius Fischer * 1587 ~ + 1635 Heustreu -
Margaretha Fischer * ~ + 1637 Heustreu -
Margaretha Maria Fischer * 1732 Burggrumbach ~ + Fischer -
Margarethe Fischer * 1731 ~ + Fischer - Hock
Margarethe Fischer * 1733 ~ + Fischer - Hock
Maria Margaretha Fischer * ~ + 1791 Thuengersheim -
Michael Fischer * ~ + 1611 Stetten -
Nikolaus Fischer * ~ + Fischer - NN
Nikolaus Fischer * 1624 ~ + 1676 Thuengersheim -
Peter Fischer * 1688 Burggrumbach ~ + 1762 Burggrumbach Fischer - Bauer
Eucharius Fornberger * ~ + 1613 Thuengersheim -
Magdalena Fornberger * ~ + 1635 Thuengersheim Fornberger -
Catharina Frantz * ~ + 1640 Heustreu -
Franz * ~ + Franz - NN
Franz * ~ + Franz - NN
Franz * ~ + -
Elisabeth Franz * ~ + Franz - NN
Barbara Friedrich * ~ + Friedrich - NN
Johann Georg Friedrich * ~ + -
Paul Friedrich * ~ + NNN - NN
Peter Fritzman * ~ + -
Caspar Fritzmann * 1589 ~ + 1632 Kitzingen Fritzman - NN
Dorothea Fritzmann * 1618 Kitzingen ~ + Fritzmann - Kegel
Susanna Fritzmann * 1617 Kitzingen ~ + 1679 Kitzingen Fritzmann - Kegel
Kilian Froehlich * 1596 Woellried,Rottendorf ~ + 1643 Rottendorf Froehlich - NN
Kilian Froehlich * 1565 Kuernach ~ + 1623 Woellried,Rottendorf -
Kunigunda Froehlich * Kleinbrach ~ + 1668 Heustreu -
Barbara Froehling * 1880 Seinsheim ~ + 1958 Moembris Froehling - Wehr
Bartholomaeus Froehling * 1812 Grosslangheim ~ + 1897 Dornheim Froehling - Purlein
Dorothea Froehling * ~ + -
Johann Froehling * 1657 ~ + 1719 Duellstadt Froelich - NN
Johann Adam Froehling * 1763 Grosslangheim ~ + 1829 Grosslangheim Froehling(ch) - Schuberth
Katharina Froehling * 1625 Rottendorf ~ + 1685 Rottendorf Froehlich - Hof(f)mann
Melchior Froehling * 1854 Dornheim ~ + 1894 Seinsheim Froehling - Arnold
Johann Adam Burckard Froehling(ch) * 1736 Kitzingen ~ + 1791 Grosslangheim Froelich - Schuerer
Froelich * Duellstadt ~ + -
Andreas Froelich * 1680 Duellstadt ~ + 1755 Kitzingen Froehling -
Johann Adam Froelich * 1712 Kitzingen ~ + 1756 Kitzingen Froelich - Oerter
Johann Georg Gailing * 1703 Elfershausen ~ + 1774 Elfershausen Geiling - Huebner
Johann Michael Gailing * 1742 Elfershausen ~ + 1829 Elfershausen Gailing - Gutwerth
Maria Margaretha Gailing * 1769 ~ + Gailing - Fischer
Elisabeth Gantz * 1610 ~ + 1682 Grosseibstadt Gantz - NN
Leonard Gantz * Wolffershausen ~ + 1628 -
Geiling * ~ + -
Andreas Geiling * 1787 ~ + Gailing - Fischer
Anna Barbara Geiling * 1739 ~ + Gailing - Gutwerth
Anna Christina Geiling * 1784 ~ + Gailing - Fischer
Anna Eva Geiling * 1745 ~ + 1747 Gailing - Gutwerth
Anna Maria Geiling * 1777 ~ + Gailing - Fischer
Caspar Geiling * ~ + Geiling - NN
Cunigunde Geiling * 1705 ~ + Geiling - Huebner
Elisabeth Geiling * 1700 ~ + Geiling - Huebner
Johann Geiling * 1731 Elfershausen ~ + Gailing - Hock
Johann Georg Geiling * ~ + 1731 Geiling -
Johann Georg Geiling * 1772 ~ + Gailing - Fischer
Johann Michael Geiling * 1741 ~ + 1741 Gailing - Gutwerth
Katharina Geiling * 1735 ~ + Gailing - Gutwerth
Katharina Geiling * 1698 ~ + Geiling - Huebner
Lisa Catharina Geiling * ~ + Gailing - Fischer
Margaretha Geiling * 1732 Elfershausen ~ + Gailing - Hock
Margarethe Geiling * 1790 ~ + Gailing - Fischer
Maria Barbara Geiling * 1709 ~ + Geiling - Huebner
Michael Geiling * 1770 ~ + Gailing - Fischer
Michael Geiling * 1774 ~ + Gailing - Fischer
Nikolaus Geiling * 1737 ~ + Gailing - Gutwerth
Anna Geis * 1604 Heustreu ~ + Geis - Wagenbroenner
Barbara Geis * 1603 Heustreu ~ + Geis - Wagenbroenner
Caspar Geis * 1607 Heustreu ~ + Geis - Wagenbroenner
Christina Geis * ~ + Geis - Wagenbroenner
Johann Geis * Brendlorenzen ~ + 1624 Heustreu -
Johannes Geis * 1614 Heustreu ~ + Geis - Wagenbroenner
Susanna Geis * 1611 Heustreu ~ + Geis - Wagenbroenner
Thomas Geis * 1618 Heustreu ~ + Geis - Wagenbroenner
Ursula Geis * 1609 Heustreu ~ + Geis - Wagenbroenner
Anna Gerhard * 1613 Stetten ~ + Gerhard - Schamling
Anna Maria Gerhard * 1751 Thuengersheim ~ + 1764 Gerhard - Weiglein
Apollonia Gerhard * ~ + -
Cleys Gerhard * ~ + 1611 Stetten -
Dorothea Gerhard * 1788 Thuengersheim ~ + 1850 Thuengersheim Gerhard - Gerhard
Georg Joseph Gerhard * 1722 Thuengersheim ~ + 1764 Thuengersheim Gerhard - Behr
Georg Matthaeus Gerhard * ~ + -
Johann Gerhard * 1622 Thuengersheim ~ + 1677 Gerhard - Edelmann
Johann Gerhard * ~ + 1624 Thuengersheim -
Johann Adam Gerhard * 1647 Thuengersheim ~ + 1724 Thuengersheim Gerhard - Wegmann
Johann Leonhard Gerhard * 1681 Thuengersheim ~ + 1714 Thuengersheim Gerhard - Busch
Johann Michael Gerhard * 1739 Thuengersheim ~ + 1801 Thuengersheim Gerhard - Schwab
Johann Michael Gerhard * 1707 Thuengersheim ~ + 1780 Thuengersheim Gerhard - Hessdoerfer
Johann Nikolaus Gerhard * 1684 Thuengersheim ~ + 1750 Thuengersheim Gerhard - Busch
Johann Philipp Gerhard * 1756 Thuengersheim ~ + Gerhard - Weiglein
Maria Barbara Gerhard * 1752 Thuengersheim ~ + 1800 Thuengersheim Gerhard - Pfuelb
Martin Gerhard * ~ + -
Michael Gerhard * 1781 Thuengersheim ~ + 1782 Thuengersheim Gerhard - Urlaub
Philipp Gerhard * 1779 Thuengersheim ~ + Gerhard - Hessenauer
Sebastian Gerhard * 1589 Stetten ~ + 1627 Stetten Gerhard -
Anna Gerhardt * ~ + 1639 Stetten -
Gern * ~ + -
Catharina Gern * 1762 Rottendorf ~ + 1836 Rottendorf Gern - Blass
Eva Barbara Gern * 1738 ~ + Gern - Heutsch
Georg Michael Gern * 1735 Rottendorf ~ + Gern - Schmitt
Georg Wilhelm Gern * 1727 Theilheim ~ + Gern - Schmitt
Johann Caspar Gern * 1731 Theilheim ~ + Gern - Schmitt
Johann Caspar Gern * ~ + Gern - Heutsch
Johann Christian Gern * 1726 Theilheim ~ + Gern - Schmitt
Johann Georg Gern * ~ + 1758 Rottendorf Gernert - NN
Johann Michael Gern * 1729 Theilheim,bei Wuerzburg ~ + 1804 Rottendorf Gern - Schmitt
Margarethe Gern * 1750 ~ + 1789 Gern -
Maria Margaretha Gern * 1724 Werneck ~ + Gern - Schmitt
Maria Margaretha Gern * 1733 Rottendorf ~ + Gern - Schmitt
Johann Georg Gernert * Hettstadt ~ + 1724 Gern - NN
Gernhard * ~ + -
Gernhard * ~ + Gernhard - NN
Maria Elisabeth Gernhard * ~ + Gernhard - NN
Geyer * ~ + -
Johann Geyer * ~ + Geyer - NN
Margaretha Geyer * 1703 Elfershausen ~ + 1801 Elfershausen Geyer - Deutzer
Anna Geyling * 1782 Elfershausen ~ + Gailing - Fischer
Margaretha Giessuebel * 1720 Thuengersheim ~ + 1758 Thuengersheim Giesuebel - Stiegler
Georg Giesuebel * ~ + 1609 Thuengersheim -
Georg Giesuebel * 1690 Thuengersheim ~ + 1720 Thuengersheim Giesuebel - Hemmel
Nikolaus Giesuebel * 1624 Thuengersheim ~ + 1714 Thuengersheim Giesuebel - Hebich
Peter Giesuebel * 1595 Thuengersheim ~ + 1625 Thuengersheim Giesuebel - NN
Walpurgis Goblinger + 1587 -
Johannes Goebel * ~ + 1614 -
Margaretha Goebel * ~ + Goebel - NN
Goepfert * 1556 ~ + Goepfert - NN
Goepfert * 1559 ~ + Goepfert - NN
Goepfert * 1561 ~ + Goepfert - NN
Goepfert * 1564 ~ + Goepfert - NN
Leonhardt Goepfert * ~ + -
Lorentz Goepfert * ~ + 1584 -
Margaretha Goepfert * ~ + -
Barbara Goetz * ~ + -
Barbara Goetz * ~ + 1639 Thuengersheim NN - Goetz
Barbara Goetz * ~ + -
Dorothea Goetz * 1593 Thuengersheim ~ + 1659 Thuengersheim Goetz -
Georg Goetz * ~ + 1594 Thuengersheim -
Michael Goetz * ~ + 1627 Heustreu -
Michael Goetz * ~ + 1627 Heustreu -
Ursula Goetz * 1585 ~ + 1655 Heustreu Goetz - Reiss
Ursula Goetz * 1585 ~ + 1655 Heustreu Goetz - Reiss
Johann Georg Goldmeyer * ~ + -
Goldschmitt * ~ + -
Eva Barbara Goldschmitt * 1702 Dettelbach ~ + Goldschmitt - Schubert
Johann Michael Goldschmitt * 1666 Dettelbach ~ + 1717 Dettelbach Goldschmitt - Heinrich
Michael Goldschmitt * 1636 ~ + 1684 Dettelbach Goldschmitt - NN
Magdalena Gradler * 1591 Ebertshausen ~ + 1632 Astheim Gradler - NN
Wolfgang Gradler * 1565 Ebertshausen ~ + -
Antonius Graebner * 1732 Sommerach ~ + 1792 Sommerach Graebner - Vogel
Johann Andreas Graebner * 1696 Sommerach ~ + 1757 Sommerach Graebner - Albert
Johann Caspar Graebner * 1660 Sommerach ~ + 1741 Sommerach Grebner - Ziegler
Maria Barbara Graebner * 1764 Sommerach ~ + 1834 Brueck,Dettelbach Graebner - Guender
Anna Maria Grantz * 1697 Retzbach ~ + Grantz - Kuhn
Caspar Grantz * 1695 Retzbach ~ + 1767 Retzbach Grantz - Kuhn
Dorothea Grantz * 1659 ~ + Grantz - NN
Elisabetha Grantz * 1700 Retzbach ~ + 1700 Retzbach Grantz - Kuhn
Elisabetha Grantz * 1702 Retzbach ~ + Grantz - Kuhn
Franciscus Casparus Grantz * 1671 Retzbach ~ + Grantz - NN
Georg Grantz * 1661 Retzbach ~ + Grantz - NN
Hans Grantz * Unterleinach ~ + 1659 Unterleinach Kranz - NN
Joannes Grantz * 1662 Retzbach ~ + Grantz - NN
Johannes Grantz * 1675 Retzbach ~ + Grantz - NN
Johannes Laurentius Grantz * 1692 Retzbach ~ + Grantz - Lermann
Leonardus Grantz * 1670 Retzbach ~ + Grantz - NN
Margaretha Grantz * 1668 Retzbach ~ + Grantz - NN
Margaretha Grantz * 1676 Retzbach ~ + Grantz - NN
Maria Grantz * 1665 Retzbach ~ + Grantz - NN
Michael Grantz * 1631 Unterleinach ~ + 1687 Retzbach Grantz - NN
Michael Grantz * 1659 Retzbach ~ + Grantz - NN
Nicolaus Grantz * 1667 Retzbach ~ + 1749 Retzbach Grantz - NN
Petrus Grantz * 1661 Retzbach ~ + Grantz - NN
Ursula Grantz * 1673 Retzbach ~ + Grantz - NN
Valentinus Grantz * 1680 Retzbach ~ + Grantz - NN
Veronica Grantz * 1663 Retzbach ~ + Grantz - NN
Wolfgang Adamus Grantz * 1677 Retzbach ~ + Grantz - NN
Bastian Grau * ~ + 1611 Thuengersheim -
Johann Grau * ~ + 1657 Thuengersheim Grau - NN
Magdalena Grau * 1666 Thuengersheim ~ + 1733 Thuengersheim Grau - Hammel
Nikolaus Grau * 1635 Thuengersheim ~ + 1681 Thuengersheim Grau - Goetz
Rosina Grau * ~ + -
Dorothea Graw * 1626 ~ + 1697 Sulzfeld Graw - NN
Dorothea Graw * 1626 ~ + 1697 Sulzfeld Graw - NN

Database

Title
Description
Uploaded 2003-06-18 20:40:23.0
Submitter user's avatar Siegfried Scheller aus Eschau
email
Show all persons of this file