Spurensuche

Show names starting with the letter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Show lastnames starting with

First name Surname Details Parents
Katharina -
Katharina -
Maria Asanger -
Bernhard Berger * 1812 Heuraffl + 1864 Lahrenbecher Berger - Turner
Hermann Vincenz Berger * 1781 Lahrenbecher + 1833 Lahrenbecher Berger - Hofer
Johannes Berger * 1750 Lahrenbecher + 1825 Lahrenbecher -
Katharina Berger * 1891 Kaltenbrunn + 1987 Waiblingen Berger - Malschinger
Laurenz Berger * 1853 Raifmas + 1932 Gerbetschlag Berger - Sailer
Josef Blahusch * 1733 Linden + 1792 Nesselbach -
Theresia Blahusch * 1778 Nesselbach + 1848 Kienberg Blahusch - Petermiller
Andreas Daschiel -
Theresia Daschiel * 1806 + 1871 Daschiel -
Maria Domandl * 1726 Sahorsch + 1770 Wieles -
Catharina Domaschko * 1760 Böhmisch Gillowitz + 1805 Stömnitz -
Maria Duscher * 1755 Hernleshof -
Anna Maria Feuerer * 1755 -
Maria Magdalena Galli * 1752 Gerbetschlag -
Elisabeth Hofer * 1750 Lahrenbecher + 1815 Lahrenbecher -
Maria Hutter + 1863 -
Theresia Irsigler * 1790 Heuschippen + 1872 Moresdorf Irsigler - Duscher
Thomas Irsigler * 1750 Linden + 1816 Hurschippen -
Franziska Kaufmann * 1796 Zichras + 1863 Zichras Kaufmann - Feuerer
Mathias Kaufmann * 1753 Zichras -
Eleonore Machernl * 1755 Heuraffl + 1824 Heuraffl -
Wenzl Maier * 1875 Rosenberg + 1915 Kienberg Mayer - Reichinger
Wilhelm Maier * 1915 Heuraffl + 1983 Endersbach Maier - Stumpner
Laurenz Malschinger * 1754 Wieles + 1823 Nesselbach Malschinger - Domandl
Maria Malschinger * 1857 Oberschlagl + 1933 Malschinger - Woisetsschläger
Martin Malschinger * 1717 Wadelstift + 1767 Wieles -
Thomas Malschinger * 1814 Wieles + 1893 Kaltenbrunn Malschinger - Blahusch
Maria Martetschläger * 1734 Oberschlagl + 1797 Oberschlagl -
Andreas Mayer * 1800 Heuraffl Mayer - Moherndl
Benedikt Mayer * 1741 + 1814 St. Thomas -
Philipp Mayer * 1777 + 1852 Mayer - Asanger
Wenzl Mayer * 1836 Kapellen (Kapličky) Tschechien Mayer - Hutter
Maria Katharina Moherndl + 1815 Vorder Heuraffl (Přední Výtoň), Tschechien Moherndl -
Mathias Moherndl -
Maria Regina Petermiller * 1741 Raifmass -
Magdalena Pils * 1750 Kainratsschlag + 1787 Gerbetschlag -
Adalbert Reichinger * 1796 + 1864 Reichinger -
Mathias Reichinger -
Theresia Reichinger * 1841 Piesenreith (Nebřehov) Tschechien Reichinger - Daschiel
Katharina Ruckendorfer * 1744 Gerbetschlag + 1830 Zichras -
Lorenz Sailer * 1751 Ruckendorf + 1823 Ruckendorf -
Margarete Sailer * 1756 Wachtern + 1839 Gießibl -
Maria Sailer * 1817 Lachenwitz + 1857 Raifmas - Sailer
Maria Sailer * 1794 Lachenwitz + 1863 Waldau Sailer - Galli
Barbara Schaufler * 1823 Moresdorf + 1884 Zichras Schaufler - Irsigler
Johann Schaufler * 1782 Stömnitz + 1855 Moresdorf Schaufler - Domaschko
Josef Schaufler * 1757 Stömnitz + 1823 Stömnitz -
Andreas Sixl * 1808 Gerbetschlag + 1879 Zichras - Sixl
Josef Sixl * 1854 Gerbetschlag + 1945 Sixl - Schaufler
Maria Sixl * 1776 Gerbetschlag + 1859 Gerbetschlag Sixl - Sonnberger
Wenzel Sixl * 1888 Zichras + 1976 Waiblingen Sixl - Woisetschläger
Wenzl Sixl * 1742 Gerbetschlag + 1832 Gerbetschlag -
Eva Katharina Sonnberger * 1737 Gerbetschlag + 1816 Gerbetschlag -
Katharina Steinbichl * 1764 Einsiedl + 1849 -
Andreas Stumpner * 1836 Kaltenbrunn + 1916 Stumpner -
Andreas Stumpner -
Josef Stumpner * 1797 Kaltenbrunn + 1878 Stumpner -
Magdalena Stumpner * 1874 Kaltenbrunn; Kaltenbrunn, Tschechien + 1962 Echzell Stumpner - Wenzl
Maria Turner * 1796 Heuraffl + 1839 Lahrenbecher Turner - Machernl
Mathias Turner * 1753 Oberschönhub + 1834 Lahrenbecher -
Agnes Wagner * 1823 Einsiedl + 1903 Zichras Wagner - Weber
Andreas Wagner * 1802 Gissibln + 1859 Einsiedl Wagner - Sailer
Jakob Wagner * 1749 Gießibl + 1832 Gießibl -
Katharina Weber * 1806 Einsiedl + 1829 Einsiedl Weber - Steinbichl
Lorenz Weber * 1765 Pamberg + 1821 Einsiedl -
Katharina Wenzl * 1842 Kaltenbrunn + 1910 -
Franziska Woisetschläger * 1851 Zichras + 1930 Zichras Woisetsschläger - Wagner
Johann Simon Woisetschläger * 1737 Zichras + 1818 Zichras -
Mathias Woisetschläger * 1738 Oberschlagl + 1808 Oberschlagl -
Gregor Woisetsschläger * 1773 Zichras + 1855 Zichras Woisetschläger - Ruckendorfer
Johann Woisetsschläger * 1767 Oberschlagl + 1840 Oberschlagl Woisetschläger - Martetschläger
Johann Woisetsschläger * 1815 Zichras + 1875 Zichras Woisetsschläger - Kaufmann
Maria Woisetsschläger * 1818 Oberschlagl + 1891 Kaltenbrunn Woisetsschläger - Ziehgraser
Magdalena Ziehgraser * 1781 Oberhaid + 1838 Oberschlagl Ziehraser - Pils
Jacob Ziehraser * 1749 Joischühle + 1826 Gerbetschlag -

Database

Title Spurensuche
Description
Uploaded 2012-03-11 10:09:03.0
Submitter user's avatar Ulrich Maier
email ulrich.maier@mixquirl.de
Show all persons of this file