Suchergebnis

Vorname Familienname Details Eltern Datenbank
Cecelia D. * Illinois,USA + 1956 -
Doris M. * 1934 Illinois,USA + 2013 -
Elizabeth * 1831 Illinois,USA -
Eva * 1860 Illinois,USA -
Francis * 1856 Illinois,USA -
Gertrude K. * 1874 Illinois,USA -
Helen V. * 1902 Illinois,USA + 1975 Los Angeles,California, USA -
Hellen * 1861 Illinois,USA -
Nancy * 1826 Illinois,USA -
Rosenisna * 1857 Illinois,USA -
Ruth M. * 1916 Illinois,USA + 1977 Orange,California, USA -
Sarah F. * 1856 Illinois,USA -
Lauretta (Koeppe) * 1905 Illinois,USA + (Illinois,USA) -
Lida (Koeppe) * 1878 Illinois,USA + 1900 (Illinois,USA) -
Mamie (Koeppe) * 1887 Illinois,USA + 1940 (Chicago,Cook,IL,USA) -
Mary (Koeppe) * 1856 Illinois,USA + 1930 (Mt. Vernon,Jefferson,IL,USA) -
Vivian (Koeppe) * 1913 Illinois,USA + 1940 (Compton,Los Angeles,CA,USA) -
Sarah C. (Liebmann) * 1855 Illinois,USA + 1930 (Kansas,USA) -
Nelda (Schlesinger) * 1896 Illinois,USA + USA -
Dorothy (Stanger) * 1912 Illinois,USA + 1989 USA -
Bernard Ackerman * 1894 Illinois,USA + 1945 Illinois,USA -
Henry Ackerman * 1918 Illinois,USA + 1994 Waukegan,Lake,Il,USA Ackerman - Bartell
Herman E. Ackerman * 1917 Illinois,USA + 1999 Effingham,Il,USA Ackerman - Bartell
Janice Irene Ackerman * 1955 Illinois,USA + 1978 Tazewell,Il,USA -
Melvin Ackerman * 1933 Illinois,USA + 1984 Tazewell,Il,USA Ackerman - Bartell
Adde Adden * 1858 Illinois,USA + 1865 USA Adden - Nn
Chris M. Aden * Illinois,USA + USA Aden - Ostermann
Alma Lydia Adolph * 1893 Illinois,USA + 1974 Logan County, IL, USA Adolph - Buss
Pearl Marie Arnold * 1895 Illinois,USA + 1973 Chicago,Cook,IL,USA -
Frank Joseph W. Ashley * 1843 Illinois,USA -
Lilly B. "Lily" Ashley * 1884 Illinois,USA + 1904 Crystal City,Missouri,USA Ashley - Eymann
Lucy A. Ashley * 1889 Illinois,USA Ashley - Eymann
John Averitt * 1834 Illinois,USA -
Martha Averitt * 1864 Illinois,USA Averitt - Eyman
Mary Caroline Bailey * 1853 Illinois,USA -
Harold C. Baker * 1915 Lincoln,Logan, IL, USA + 1991 Illinois,USA Baker -
Antke Bartell * 1895 + 1951 Illinois,USA Bartell - Buenting
Hinrich Bartell * 1867 Golden,Il,USA + 1947 Illinois,USA -
Harriet Beal * 1916 Illinois,USA + 1996 Los Angeles,California, USA -
Lois Marie Bell * 1935 Illinois,USA + USA Bell - Koeppe
Anna Beutler * 1862 Illinois,USA -
Almina Ida Anna Margaret Bohlen * 1885 Illinois,USA + 1955 Lincoln, Lancaster, NE, USA Bohlen - Moeller
Laura May Boston * 1898 Illinois,USA + 1995 Daytona Beach,Volusia,FL,USA -
Fred Bower * 1917 Illinois,USA + - Koeppe
Anna Bowers * 1881 Illinois,USA + 1952 Madera,California, USA -
Raymond C. Bruhn * 1908 Illinois,USA + 1971 Lombard,Du Page,IL,USA -
Ollie Elijah Bruner * 1879 Illinois,USA + 1943 Uniontown,Bourbon, KS, USA -
Thees Heyen Busboom * 1810 Lammertsfehn, Ostfriesland, Germany + Illinois,USA Busboom - Heckmann
Emma C * 1883 Illinois,USA -
Melvin Dow Clayton * 1878 Williamson Co.,Illinois,USA + 1914 Illinois,USA -