Search Result

First name Surname Details Parents Database
Peter Flören + 1683 Pesch / Otzenrath -
Peter Flören + 1683 Pesch / Otzenrath -
Danner Glasmacher * 1706 Pesch / Otzenrath ~ + 1770 Glasmacher gen. Ducher - Settels
Danner Glasmacher * 1706 Pesch / Otzenrath ~ + 1770 Glasmacher gen. Ducher - Settels
Wilhelmgen Settels * 1671 + 1755 Pesch / Otzenrath Settels - Coenen
Wilhelmgen Settels * 1671 + 1755 Pesch / Otzenrath Settels - Coenen
Wilhelmgen Settels * 1671 + 1755 Pesch / Otzenrath Settels - Coenen